Каталог с имоти за продажба

гр. Пазарджик, ЖК „ИЗТОК“, блок 3Продава в строеж апартаменти, гаражи и складови помещения.
Жилищна сграда в по www.zavodski.com землен имот с идентификатор 55155.507.257, съставляващ УПИ ХХ- „За жилищно строителство, магазини и гаражи“, кв. 417, по регулационен план на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик

гр. Пазарджик, ул. Тодор МумджиевПродава в строеж апартаменти, гаражи и складови помещения.
Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 55155.504.315 съставляващ УПИ XIII-315 "жилищно строителство, търговия и услуги", кв.480, по регулационен план нагр. Пазарджик, общ. Пазарджик


гр. Пазарджик, ул. Васил АприловПродава в строеж апартаменти, гаражи и складови помещения.
Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор р 55155.503.1447 и 55155.503.1437 „За жилищно строителство, магазини и гаражи“ по регулаторен план на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.