Контакти

MxV1

'ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ПС ПАЗАРДЖИК' EАД

location Адрес: ул. Синитевска №29

mail Електронна поща: zavodski@abv.bg

phone Телефонен номер:
034 443 909 - тел./факс - админисрация
0899 999 763 - бетон и бетонови изделия
0896 666 546 - строителство
0896 666 783 - отдел подбор кадри - Иванка Янева
0899 999 443 - продажба и отдаване под наем на апартаменти, търговски площи и офиси

www.zavodski.com