Новини

Начало / Новини

“Заводски Строежи- ПС „ЕАД закупи последен модел кoмбинирана бетон пушка Mercedes AROCS -  CIFA  28 м
13 авг 2020 г.

“Заводски Строежи- ПС „ЕАД закупи последен модел кoмбинирана бетон пушка Mercedes AROCS - CIFA 28 м

13 авг 2020 г.

Заводски строежи ПС ЕАД подписа договор за саниране на Многофамилна жилищна сграда в гр. Пазарджик ул. Найден Геров 10

13 авг 2020 г.

Заводски строежи ПС ЕАД подписа договор за саниране на Многофамилна жилищна сграда в гр.Пазарджик ул.България 4,6,8,10

“Заводски Строежи- ПС- Пазарджик“, приключи изпълнението на проект за цялостна реконструкция на околовръстен път гр. Пещера.
13 септ 2019 г.

“Заводски Строежи- ПС- Пазарджик“, приключи изпълнението на проект за цялостна реконструкция на околовръстен път гр. Пещера.

23 авг 2019 г.

“Заводски Строежи- ПС „ЕАД, стартира изграждането на многофункционална жилищна сграда с РЗП 6 000 кв. м. в гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“

16 юли 2019 г.

“Заводски Строежи- ПС -Пазарджик„ ЕАД, спечели поръчка за проект: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на ЦЮР 1 и околните пространства“, гр. Русе. Стойността на поръчката е 87 000,53 лв. без ДДС

“Заводски Строежи- ПС -Пазарджик„ ЕАД, спечели поръчка за проект: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на бл. Медик“ 3, ж. к. „Чародейка - юг“, гр. Русе на стойност 133 055,85 лв. без ДДС
16 юли 2019 г.

“Заводски Строежи- ПС -Пазарджик„ ЕАД, спечели поръчка за проект: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на бл. Медик“ 3, ж. к. „Чародейка - юг“, гр. Русе на стойност 133 055,85 лв. без ДДС

“Заводски Строежи- ПС „ЕАД, приключва обект за въвеждане на мерки за Енергийна ефективност, ОВ, газоснабдяване и вертикална планировка на СОУ „П. Волов“в гр. Бяла обл. Русе.
05 юли 2019 г.

“Заводски Строежи- ПС „ЕАД, приключва обект за въвеждане на мерки за Енергийна ефективност, ОВ, газоснабдяване и вертикална планировка на СОУ „П. Волов“в гр. Бяла обл. Русе.