Изграждане на Сграден фонд на КОЦ гр. Бургас

Начало / Наши проекти / Изграждане на Сграден фонд на КОЦ гр. Бургас

Повече информация за проекта

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: БУРГАС

ОБЛАСТ: БУРГАС

ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЮЛИ 2020

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 270 календарни дни

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:

РЗП: 

Други проекти