Начало / Новини / Уведомление за откриване на площадка за третиране на строителни отпадъци

Уведомление за откриване на площадка за третиране на строителни отпадъци

21 юли 2022 г. / 09:51:23

ХЕБЪР РЕСАЙКЛИНГ ООД уведомява обществеността за следното инвестиционно предложение, откриване на:

1. Площадка за третиране на строителни отпадъци в част от поземлен имот с индентификатор 55155.26.11 по КККР на гр.Пазарджик м.Мандра Алча и начин на трайно ползване За друг вид производствен,складов обект с площ 10000кв.м

Още новини


Изпълнителния директор на Заводски Строежи ПС ЕАД - Никола Тиков направи днес първа копка на клиника по педиатрия към УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД. Новата клиника ще бъде с РЗП 17672 кв.м  на седем етажа със сутерен.
22 февр 2023 г.

Изпълнителния директор на Заводски Строежи ПС ЕАД - Никола Тиков направи днес първа копка на клиника по педиатрия към УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД. Новата клиника ще бъде с РЗП 17672 кв.м на седем етажа със сутерен.

13 авг 2023 г.

“Заводски Строежи- ПС „ЕАД стартира проектиране на многофункционална жилищна сграда с РЗП 5 000 кв. м. в гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов“

14 юли 2023 г.

“Заводски Строежи- ПС -Пазарджик„ ЕАД, спечели поръчка за проект: Инженеринг, проектиране,строителство и упражняване авторски надзор за Реконструкция на част от Републикански път III-377 от км. 0+927 до км. 2+242 ремонт на местен път Община Пещера на стойност 4 163244,53 лв без ддс.

14 юли 2023 г.

“Заводски Строежи- ПС -Пазарджик„ ЕАД, спечели поръчка за проект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Бургас на стойност 353 801,24 без ддс.

14 юли 2023 г.

“Заводски Строежи- ПС -Пазарджик„ ЕАД, спечели поръчка за проект: Изграждане на "Център за работа с деца на улицата" в гр. Пазарджик на стойност 411149,35 лв без ддс.