Проект въвеждане на мерки за за енергийна ефективност,газоснабдяване, ОВ и вертикална планировка на три корпуса на училище гр.Бяла

Начало / Наши проекти / Проект въвеждане на мерки за за енергийна ефективност,газоснабдяване, ОВ и вертикална планировка на три корпуса на училище гр.Бяла

Повече информация за проекта

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГР.БЯЛА

ОБЛАСТ: РУСЕ

ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: АВГУСТ 2019

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБЕКТА: 120 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 3 068 893,73 ЛВ БЕЗ ДДС

РЗП: 5645

Други проекти