Изграждане на Бизнес сграда в гр.София ж.к Люлин

Начало / Наши проекти / Изграждане на Бизнес сграда в гр.София ж.к Люлин

Повече информация за проекта

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БУЛФАРМА ООД

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: гр.СОФИЯ

ОБЛАСТ: СОФИЯ

ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЯНУАРИ 2019 година

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 24 месеца

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 

РЗП:

Други проекти