Начало / Дейност / Строителство

СтроителствоСтроителство


            Заводски Строежи-ПС EАД, изпълнява строежи от високото строителство с прилежащата му инфраструктура, транспортната и енергийната инфраструктура, благоустройствената инфраструктура, както и хидротехническо строителство. Компанията извършва реконструкция, рехабилитация и модернизация на съществуващи сгради.            Компанията осъществява строителство до ключ и гаранционна и извънгаранционна поддръжка.            В края на 2010г. Заводски Строежи - ПС Пазарджик” EАД, внедри успешно стандартите ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 с прекия ангажимент и отговорности на ръководството на дружеството.           Заводски Строежи-ПС EАД, има реализирани или в процес на довършване обекти в цялата страна. Обекти, изпълнени от компанията са печелили награди от конкурси.